Nieuregulowane stany prawne gospodarstw rolnych

Nieuregulowany stan prawny gospodarstwa rolnego dość komplikuje plany inwestycyjne z nim związane. Może się okazać, że nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, a w rejestrach figurują przodkowie, którzy na dodatek nabyli nieruchomość w sposób nieformalny (w drodze ustnych ustaleń). Aby taka działka mogła zostać zabudowana, sprzedana albo w inny sposób zagospodarowana niezbędne jest zainicjowanie postępowania sądowego…

Read More